Náhradní plnění

O.K. pro vaše podnikání

V rámci náhradního plnění zajišťujeme dodávku materiálů, informační technologie, kancelářské a hygienické potřeby, obalové materiály, školení, prodej strojů, servisní a stavební práce.

více
Náhradní plnění - výhodné pro Vaše podnikání

Veřejné zakázky

S námi máte šanci!

Spolupráce se společností Randi Group Vám zajistí úspěch v získávání a realizaci veřejných zakázek. Využijte našich zkušeností při přípravě a zpracování veřejných zakázek k podání.

více
Veřejné zakázky

Chráněná dílna

Šance pro postižené

V našich nových provozovnách v Praze i Ostravě zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením. I vy je můžete podpořit využitím služeb od naší společnosti.

více
Chráněná dílna

Služby

Jak vám můžeme pomoci?

Náhradní plnění

Kdy se Vás to týká?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců, podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Tuto povinnost můžete splnit také pomocí tzv. náhradního plnění.

Náhradní plnění

V čem spočívá?

Náhradní plnění lze splnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.
Naše společnost Randi Group patří mezi poskytovatelé náhradního plnění.

Náhradní plnění

Výhodně u nás!

 • řešíte jednoduše a efektně zákonnou povinnost
 • dosáhnete daňové úspory
 • dáváte práci konkrétním lidem se zdravotním postižením
 • pomáháte nám poskytovat dobré pracovní podmínky osobám se zdravotním omezením

Veřejné zakázky

Výhody spolupráce

 • aktivní vyhledávání veřejných zakázek i ze strany naší společnosti
 • příprava a zpracování veřejných zakázek k podání

Chráněná dílna

I vy můžete profitovat

V naší chráněné dílně s více jak 70 zaměstnanci nabízíme možnost ruční výroby, kompletace komponentů, třídění, polepy etiket aj.

Volná
místa

Hledáte obtížně práci?

Nabízíme také volná pracovní místa, možnost se rozvíjet a zjišťovat, že ani zdravotní limity nejsou překážkou.

O nás

Naše činnost a historie

Společnost Randi Group s.r.o. vznikla v r. 2011 jako chráněná dílna k začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu. První provozovna vznikla v Praze, poté byla otevřena pobočka na Ostravsku. Zaměstnáváme více než 90 % osob se zdravotním postižením a dále vytváříme nová pracovní místa.

Vyznačujeme se silným zázemím pro manuální práce (např. třídění, kompletace, balení, vytváření potisku), a obchodní činnost. Služby poskytujeme pro širokou škálu klientů od malých a středních firem po státní podniky. Nedílnou součástí naší práce je sektor veřejných zakázek, kde umožňujeme klientům pracovat s výhodami legislativy.

Přidejte se i Vy k našim spokojeným partnerům.

Vycházíme vstříc potřebám klientů a nabízíme konkrétní řešení na klíč.

e-mail: info@randi-group.cz

V rámci náhradního plnění zajišťujeme například:

 • dodávku surovin a materiálu
 • IT
 • školení
 • kancelářské potřeby
 • hygienické potřeby
 • obalové materiály
 • prodej strojů
 • stavební práce

Aktuality

1. 5. 2016 Veřejná zakázka pro Odborný léčebný ústav Paseka
Odborný léčebný ústav Paseka, p.o. dne 23. 3. 2016 uzavřel s naší chráněnou dílnou Randi Group s.r.o. kupní smlouvu na základě veřejné zakázky "Dodávka spotřebního materiálu 2016-2017".
21. 4. 2016 Poděkování ERU za spolupráci při realizaci zakázky
ERU logo Rádi bychom poděkovali ERU za spolupráci při realizaci zakázky "Nákup kancelářských židlí", která probíhala od 19. - 21. 4. 2016.
1. 5. 2015 Rozšiřujeme se
Naše společnost rozšiřuje svoje pole působnosti a pronajímá si novou provozovnu v Praze na Proseku o větší rozloze a pro větší kapacitu pracovních míst.
24. 3. 2015 Veřejná zakázka pro město Rokytnice nad Jizerou
Chráněná dílna Randi Group s.r.o. má další úspěch při realizaci veřejné zakázky pro město Rokytnice nad Jizerou. Dne 24. 3. 2015 jsme uzavřeli s městem Rokytnice nad Jizerou smlouvu na dodávku a podporu technického vybavení.

Naši partneři

 • Stejkr
 • Ecofol
 • ISMM
 • Denip
 • Creanto
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Arkov, spol. s r.o.
 • VS Chrudim
 • CKP Chrudim
 • Onivon a.s.
 • Dadka Vracov s.r.o.
 • RAVEN CZ a.s.
 • Psychiatrická léčebna Petrohrad
 • Polycasa Slovakia s.r.o.
 • Záchranná služby asociace samaritánů
 • TEVEKO s.r.o.
 • Město Ústí nad Orlicí
 • SV metal spol. s r.o.
 • MEKR´S s.r.o
 • Odborný léčebný ústav Paseka
 • PIVOVAR SVIJANY, a.s.
 • ÚAM Brno
 • ERÚ

Kontakt

Sídlo a provozovna

Randi Group s.r.o.
Podnikatelská 558
190 11 Praha 9-Běchovice

Fakturační údaje

IČ: 24119610, DIČ: CZ24119610
OR: Spisová značka C 180286
vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktujte nás

Vložte jméno.
Vložte správnou e-malovou adresu.
Vložte telefonní číslo.
Vložte dotaz.

Informace o zpracování osobních údajů

Obecné informace k ochraně osobních údajů

I.
Preambule

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů.

II.
Správce osobních údajů

Randi Group s.r.o., IČO: 24119610, Sídlo: Podnikatelská 558, Běchovice, 190 11 Praha 9, SVÚM reality s.r.o., areál výzkumných ústavů, (dále jen "Správce"), zpracovávají v rámci své činnosti osobní údaje způsobem stanoveným dále v tomto dokumentu.

III.
Způsob zpracování osobních údajů

Správce klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně osobami, které jsou k tomu přímo pověřeny, jsou za tímto účelem zvláštně proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Správce nevyužívá v rámci zpracování osobních údajů tzv. automatizované rozhodování (včetně profilování), tedy předvídání aspektů v chování osob prostřednictvím výpočetní techniky.

IV.
Doba uložení osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu, po kterou jsou nezbytně potřebné, případně by mohly být potřebné pro ochranu oprávněných zájmů Správce, případně po dobu stanovenou právními předpisy k jejich zachování.

Doba zpracování pro daný účel je uvedena u jednotlivých účelů zpracování.

V.
Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány, je oprávněna:

 1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
 2. žádat Správce o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací - účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, plánovanou dobu uložení či kritéria pro její stanovení, a další;
 3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti (tzv. právo na opravu);
 4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání) v případě, že:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  2. odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. vznese oprávněnou námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. nebyl-li dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí;
  6. tak stanoví právní povinnost vyplývající z českého právního řádu či z práva EU;
 5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:
  1. popírá jejich přesnost;
  2. je jejich zpracování protiprávní, ale namísto výmazu je požadováno pouze jejich omezení;
  3. Správce je již nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se týká, je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. vznesla námitku proti zpracování, o které ještě nebylo ze strany Správce rozhodnuto;
 6. žádat Správce o poskytnutí osobních údajů, které o ní zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem jejich poskytnutí jinému správci, avšak pouze v případě, že je jejich zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě smlouvy a zároveň, že se jejich zpracování provádí automatizovaně (tzv. právo na přenositelnost údajů);
 7. právo podat proti zpracování osobních údajů na základě ochrany oprávněných zájmů Správce námitku;
 8. právo podat proti Správce stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

VI.
Závěrečné ustanovení

Další informace, které je Správce povinen poskytovat subjektům údajů jsou uvedeny jednotlivě ke každému účelu zpracování.

Randi Group s.r.o.
Martin LAMOŠ, jednatel